Välkommen till oss!


Kävlinge Fotoklubb är en ideell och partipolitiskt obunden föreningen för fotointresserade. Föreningens verksamhet och mål är att under trevliga och kamratliga former verka för den fotografiska konsten genom att stimulera medlemmarnas fotografiska intresse.


Föreningen verksamhet skall omfatta: Utbildning och kursverksamhet, bildvisning och utställningar, föreläsningsverksamhet samt utbyte med andra fotoklubbar.


… förståelse för bild komposition är viktigare än vilken kamera du har som medlem av Kävlinge Fotoklubb …