Här kan du fortlöpande se vad som händer i föreningen. Vårt mål är att vi både ska ha fototräffar, fotofika, workshops, bildvisning och utställningar.

Just nu sätter Covid-19 stopp för mycket av detta. Men vi kommer så fort det bara går att återuppta vår verksamhet och då kommer också program för 2021 att visas här.

Fram till dess, se i vår kalender efter fotovandringar, då det är det enda som vi kan göra just nu.

Andra torsdagen i varje månad är det tänkt vara fotofika.
Andra söndagen i månaden är det tänkt vara fotovandring eller fototräff av något slag.

För medlemmar:
Fototräffar, workshops, bildvisning och utställning.