Här kan du fortlöpande se vad som händer i föreningen. Vårt mål är att vi både ska ha fototräffar, fotofika, workshops, bildvisning och utställningar.

Plats för träffarna kommer senare.
Vi planerar också för fler evenemang