Allmänt
Kävlinge FotoKlubb har en policy på direktiv från Arbetsliv och Fritidsnämnden i Kävlinge kommun. Våra medlemmar och samverkansparter ska trivas i Kävlinge FotoKlubb och vara en trevlig samt respekterad mötesplats för personer med likasinnade intressen. Därför krävs också ett förhållningssätt gentemot droger av alla sorter men framför allt jämlikhet. Det är en grundförutsättning för att Kävlinge FotoKlubb ska kunna verka som förening i Kävlinge Kommun. Denna policy godkänner den/de som blir medlemmar i föreningen. De medlemmar som inte följer denna policy blir uteslutna ur föreningen.


Tobak
Under våra mötet samt träffar i lokal uppmanar vi våra medlemmar och gäster att undvika användning av tobak. Detta då tobaken har en negativ påverkan på hälsan och rökning är förbjuden i och kring de lokaler som Kävlinge Fotoklubb utnyttjar.


Alkohol
Kävlinge Fotoklubb tillåter inte att någon är påverkad av alkohol eller droger vid våra möten, arrangemang eller träffar. Om någon/några kommer berusade till Kävlinge FotoKlubbs träffar och aktiviteter kommer de bli avvisad från platsen. Om nödvändigt kommer polis tillkallas till platsen.
Om barn eller ungdomar ertappas berusade eller drogpåverkade kommer polis att kontaktas omedelbart.


Diskriminering / Sexuella trakasserier
Människors lika värde och rätt till lika behandling är något som Kävlinge FotoKlubb står för. Om några oegentligheter gällande detta skulle förekomma är det styrelsen ansvar att agera så att alla får lika behandling.

Ansvar
Denna policy gäller för alla medlemmar nya som redan existerande medlemmar. Denna policy finns på hemsidan samt delas ut till alla nya medlemmar vid inträde i föreningen.