Nyheter:
Välkommen till Kävlinge FotoKlubb som grundades 2020-03-15. Idag är vi 16 medlemmar som har foto som intresse. Välkommen att bli medlem!

Styrelsen

Ordförande

Namn: Ingvar Willexberg
Telefon: 0706 – 22 69 68
E-post: ordf@kavlingefotoklubb.se
E-post: ingvar@kavlingefotoklubb.se


Kassör

Namn: Filip Lenrick


Styrelsen

Namn: Bengt Lerkén


Ersättare

Namn: Mohammad Fadly Bin Baharuddin