Du kan bli medlem för 100:- per år! Det är 27 öre per dag för ett medlemskap.