Om Copyright
Du kan utgå ifrån att allt material på kavlingefotoklubb.se ägs av Kävlinge FotoKlubb, om inte annat anges, där tillhör copyright Kävlinge FotoKlubb. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på kavlingefotoklubb.se för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från klubbens ordförande. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Innehållet (bilder, filmer och text) på denna hemsida får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Kävlinge FotoKlubbs ordförande. Lagöverträdelser beivras. Allt innehåll på denna hemsida omfattas av den svenska lagen: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .
OBS! Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte.

Citera, länkning med mera
Självklart får du citera, referera och/eller länka till kavlingefotoklubb.se.
OBS! När det gäller bildmaterial får du ej direktlänkad till en bild, utan endast länka till sidan där bilden förekommer.

Att köpa bilder av Kävlinge FotoKlubb
Är du intresserad av att köpa bilder, är du välkommen att höra av dig via ”KONTAKT” med dina önskemål (storlek samt upplösning) samt var bilden/bilderna ska publiceras. Bilder finns i olika upplösningar och är i formatet jpg. Föreningen levererar bilderna digitalt med e-post.
OBS! Under varje bild ska följande anges i bildtexten: ”Foto: Kävlinge FotoKlubb/kavlignefotoklubb.se”. Finns det ingen bildtext där bilden skall publiceras skall samma text infogas i varje berörd bild alternativt på annan lämplig plats på sidan.