mars 2022

Ny styrelse

På klubbens årsmöte avgick Ingvar Willexberg som ordförande.
Niklas Klaesson valdes till klubbens nya ordförande och Ann-Kristin Thönnersten Nilsson valdes in som suppleant i styrelsen