Eftersom föreningen är ny, har vi ännu inte haft någon utställning där vi visar bilder. Men det är ett av föreningens mål att kunna visa bilder via någon utställning.

Vi återkommer när vi kommer ha en någon eller några utställningar.